10 شهریور 1395
شماره خبر: 169408

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

امام جمعه کرج با بیان فواید کتابخوانی گفته ؛ ساعت ها حضور در فضای مجازی و تلگرام و زدن حرف های بیهوده ذره ای به علم انسان اضافه نمی کند اما اگر همین زمان صرف خواندن کتاب شود اندوخته فراوانی به دست می آورد.

شنیده شده