8 شهریور 1395
شماره خبر: 169264

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

رمضان رستمی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف البرز با اعلام این مطلب که مشاوران املاک بایستی نرخ نامه حق کمسیون را در دید قرا دهند گفته ؛ نیاز مبرم مردم به تهیه مسکن با شرایط مناسب و ارزان همچنین پیچیدگی محاسبه حق الزحمه برای مشتریان از عوامل بروز تخلفات و ایجاد روابط ناسالم مالی در مشاوران املاک استان است.

شنیده شده