8 شهریور 1395
شماره خبر: 169243

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

محمدی مدیر کل محیط زیست البرز در خصوص تصمیم برنامه جدید اجرای دولت باری کاهش آلودگی هوا و تعطیلی پنج شنبه ها در البرز گفته ؛ نکته ای که البرز را متفاوت تر از سایر کلانشهر ها می کند مانند تهران این است که شهرستان های البرز هم تحت تاثیر آلودگی هوا قرار دارند از این رو هر تصمیمی گرفته شود در شهرستان های البرز هم اجرا می شود.

شنیده شده