7 شهریور 1395
شماره خبر: 169183

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفته متوجه شدیم در جایگاهای سوخت پولوشویی رخ می دهد و افراد با استفاده از دستگاه های کارتخوان این جایگاه ها اقدام به دریافت وجه میزان دلخواه و ارقام بالا می کنند که پس از بررسی دستورات لازم به جایگاه های سوخت برای تعیین سقف یک میلیون تومان داده شده که به تبیعت از استان البرز در سایر استانها نیز اعلام شد.

شنیده شده