6 شهریور 1395
شماره خبر: 169105

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

دادگو رییس شورای شهر کرج بهترین راه برای مصون نگه داشتن باغ سیب مهرشهر را از تهدیدات موجود ثبت نام آن در فهرست میراث جهانی اعلام کرده و گفته : باید سازمان حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی پیگیر این کار باشند.

شنیده شده