6 شهریور 1395
شماره خبر: 169084

شنیده شده

سپیدار‌آنلاین: گروه شنیده شده

شنیده شده: خلیلی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی البرز با اعلام آمار 290 هزار شغل در البرز گفته؛ به دلیل ثبت نام فرزندان افاغنه در مدارس البرز که 36 هزار شغل را در استان در اختیار دارند امکان اخراج والدین را نداریم.

شنیده شده