Logo

صفحه اصلي > شهری > ملاقات مردمی دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد

ملاقات مردمی دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد


17 آبان 1398. نويسنده: monshi
ملاقات مردمی دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد


بهمنی گفت: شهرداری محل رسیدگی و رفع مشکلات شهری است ، راهکارهای لازم جهت ارزیابی از نحوه پاسخگویی به ارباب رجوع در شهرداری در نظر گرفته خواهد شد .
شهردار هشتگرد گفت : شهرداری سازمانی خدمتگزار و پاسخگوست لیکن مشاهده می شود که بخشی از درخواستهای شهروندان در جلسات ملاقات مردمی نیازی به وقت ملاقات ندارد و با مراجعه به واحدهای شهرداری قابل رفع است لذا در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به موقع به در خواستها ، مسولین واحدهای شهرداری موظف به پاسخگویی می باشند.وی افزود : اختیارات لازم بنا بر مقررات و مجوزهای اخذ شده از شورای شهر به معاونین تعویض شده و شهردار نیز تمام وقت آماده رسیدگی به مشکلات شهروندان خواهد بود .بهمنی با اعلام رضایت از عملکرد مجموعه یادآور شد خدمات خوب و شایسته ای در نقاط مختلف شهر صورت گرفته و همفکری و مشورت شهروندان می تواند یاریگر شهرداری در عمران و آبادانی باشد .

بازگشت