Logo

صفحه اصلي > شهری > مراحل اجرای کریدور بلوار ماهان انجام شد

مراحل اجرای کریدور بلوار ماهان انجام شد


28 فروردین 1395. نويسنده: monshi
مراحل اجرای کریدور بلوار ماهان انجام شد


مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج با تاکید بر لزوم توجه به زیبایی شهر و کسب رضایت شهروندان از فضای شهری از اتمام مراحل اجرای کریدور در بلوار ماهان خبر داد.
الهام باقری در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج ارتقاء کیفیت بصری سیما و منظر شهری را از مهم ترین اهداف سازمان زیباسازی شهرداری کرج برشمرد و گفت: این سازمان با هدف هویت بخشی و افزایش حضورپذیری شهروندان به نصب کریدور شهری در محل مذکور اقدام کرده است. این مسئول در تشریح مزیت نصب کریدور در بلوار ماهان اظهار داشت: از آنجا که محورهای پیاده کرج دارای فضاهای خاص و ساده می باشد، این سازه با ایجاد محصوریت تاکید ویژه ای بر مسیر پیاده القا می کند. وی در خصوص زیبایی های بصری این سازه گفت: نورپردازی خاص در سازه مذکور نقش مثبتی در ایجاد روشنایی و منظر شبانه ایفا کرده است. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج با اشاره به اینکه نصب سازه فوق در دو سکانس در پیاده روی جنوبی بلوار ماهان غربی در امتداد یک مسیر اجرا شده است، افزود: این مهم با هدف برقراری ارتباط بیشتر با مخاطبین و هدایت آنها صورت پذیرفته است. باقری از ویژگی های قابل توجه در طراحی سازه مذکور به بکارگیری نظامی برگرفته از هندسه ایرانی - اسلامی به شکلی زیبا و نظام مند اشاره و بیان کرد: استفاده از رنگ های متنوع و گرم در مجاور درختان موجود نقش بسزایی در بهبود شرایط روانی شهروندان و ایجاد نشاط و سرزندگی فضا ایفا می کند.

بازگشت