10 مهر 1402
شماره خبر: 293081

سازمان سیما، منظر به عنوان پایلوت ارزیابی عملکرد انتخاب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: اجرای پروژه‌های شهری در حوزه‌های زیباسازی، اماکن گردشگری و فضای سبز به صورت فزاینده‌ای با محیطی پویا و در حال تغییر مواجه است و فراهم آوردن بسترهای مناسب به منظور وفق دادن هرچه بیشتر مجموعه با این تغییرات ضروری به نظر می‌رسد.
علیرضا عاقلی در جلسه ارزیابی عملکرد برنامه‌های اجرایی و ساختار شهرداری کرج با بیان اینکه یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین وظایف مدیریت عملکرد، فرآیند ارزیابی عملکرد است، اظهار کرد: به دنبال بهبود بخشی و پیاده‌سازی کیفی ارزیابی عملکرد پروژه‌های شهرداری این سازمان به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.وی افزود: در این جلسه خدمات مشتری محور این سازمان در برخی امور مشخص و تجزیه تحلیل شد تا با شناسایی شاخص‌های مرتبط و اصلاح ساختارها ارائه خدمات به شهروندان شایسته‌تر از گذشته ارائه شود.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج مهمترین و مشکل‌ترین فرآیند در هر سازمان را ایجاد تحول و تغییر در آن مجموعه دانست و بیان داشت: باتوجه به تغییرات و نسبت به افزایش کیفیت، ‌سازمان‌ها باید در مسیر تحول قرار گیرند تا بتوانند واکنش‌های کاری بهتری را بروز دهند.عاقلی اضافه کرد: اجرای پروژه‌های شهری در حوزه‌های زیباسازی، اماکن گردشگری و فضای سبز به صورت فزآینده‌ای با محیطی پویا و در حال تغییر مواجه است و فراهم آوردن بسترهای مناسب به منظور وفق دادن هرچه بیشتر مجموعه با این تغییرات ضروری به نظر می‌رسد.ی با تأکید بر به کارگیری نیروهای کارآمد، با تجربه، مدیر و مدبر در اجرای پروژه‌های شهری، گفت: توانایی نیروی انسانی با تجربه و کارآمد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت و پیشبرد پروژه‌ها دارد و می‌توان با تهیه و تدوین نقشه راه و بررسی کارشناسانه و برنامه‌ریزی دقیق، سریع‌تر به اهداف مورد نظر رسید.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج نقش مؤثر انتقال تجربیات شهرداری کلان شهرها در افزایش کیفیت زندگی شهری را مهم خواند و افزود: رویکردهای اصلی اجرای پروژهای مدیریت شهری باید مبتنی برنگاه واقع بینانه به مطالبات مردم، حقوق شهروندان و از سوی دیگر نگاه به بحث درآمدها و توسعه شهر باشد.عاقلی در پایان این جلسه از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج درخصوص توجه به مهندسی ساختار و فرایندهای مجموعه مدیریت شهری کرج تقدیر و تشکر کرد.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود