23 مرداد 1401
شماره خبر: 271492

حفظ اراضی پیشاهنگی در اولویت امور توسعه شهر است

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه ای با حضور دکتر جاوید پور معاونت فنی و عمرانی استاندار البرز ، دکتر خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان و جمعی از کارشناسان مربوطه با هدف بررسی و ارائه راهکار جهت بررسی مشکلات طرح جامع و ارائه پیشنهاد و راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات عمرانی شهرداری کمالشهر برگزار شد.
شهردار کمالشهر در این جلسه ضمن برشمردن مشکلات پیش روی پروژه های عمرانی شهرداری کمالشهر گفت: یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری حمایت همه جانبه ازحوزه پیشاهنگی حفظ حرائم شهر کمالشهر و عدم انفصال پیشاهنگی از کمالشهر است که این امرمورد حمایت معاون استاندار نیز بوده و امور رابرای مدیریت شهری تسهیل می نماید.
دکتر بهمنی در ادامه با اشاره به بافت قدیمی شهر و شریانهای اصلی که گاها کشش پیک ترافیک را نداشته و همین امر موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است گفت: رفع مشکلات ترافیک شهری با بهره گیری از معابر جایگزین ، مرتفع خواهدشد.دکتر بهمنی درادامه و با اشاره به کمربندی جنوبی کمالشهر گفت: در همین راستا و باهدف رفع مشکل ترافیک شهر ، پس از بررسی های لازم و مطالعات کارشناسان و مشاوران ترافیک ، طرح احداث پروژه کمربندی جنوبی کمالشهر کلید خورد که اکنون این طرح به جهت بروز مشکلاتی با موسسه بذر و نهال کشور مدتی است به کندی پیش میرود که امید است با برگزاری نشست هایی با مسئولین جهاد کشاورزی و مساعدت ویژه معاونت فنی و عمرانی استاندار و دیگر مسئولین استانی ، بزودی مرتفع و این مسیر که نجات بخش ترافیک شهر است بزودی به بهره برداری برسد.شهردار کمالشهر در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم احداث ایستگاه مترو در کمالشهر گفت: به جهت وجود قطب صنعتی بهارستان وموقعیت خاص کمالشهر در غرب استان البرز ، لازم است این طرح بازنگری شده و ایستگاه مترو در این شهر احداث گردد.در ادامه این نشست ،دکتر بهمنی در خصوص واگذاری اراضی جنوب اتوبان به شهر کرج گفت:لازم است نسبت به الحاق ضلع جنوبی اتوبان مطالعات گسترده تری انجام پذیرد زیرا این انفصال و الحاق چندان با اهداف مدیریت شهری همخوانی ندارد.گفتنی است با دستور اکید معاونت فنی و عمرانی استاندار البرز، مقرر گردید جلساتی با اداره جهاد کشاورزی ، شهرداری کرج و اداره راه و شهرسازی با حضور مدیریت شهری کمالشهر جهت طرح این مشکلات برگزار گردد.