23 مرداد 1401
شماره خبر: 271490

تملکات با برنامه و آگاهانه باهدف بازگشائی معابر اولویت دار ، مستلزم همکاری ومساعدت شهروندان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریشهردارکمالشهر در جلسه ای که پیرامون بررسی تملکات شهرداری با هدف گسترش و اصلاح معابر انجام شد با تاکید بر این مطلب افزود: رفع مشکل ترافیک و ایجاد مسیرهای جایگزین مناسب که میان راه های بسیار مطلوب و درمانگری برای رفع معضل ترافیک هستند، با بررسی پرونده های مختلف و رایزنی با مالکان ، در دست اقدام است که دراین بین همکاری و مساعدت شهروندان مهمترین نقش را داشته و لزوم همکاری این عزیزان بیش از پیش درمسیر توسعه شهرمحسوس است.
دکتر بهمنی در ادامه با اشاره به افزایش معابر اصلی و بازگشائی های اخیر گفت: یکی از مهمترین تملکات ، بازگشائی خیابان آزمایشگاه(خیابان مهدی2)از ولیعصرشمالی تا بلوار شهرداری است که باعث بهبود دسترسی های محلی و رضایت شهروندان محترم گردیده است.وی افزود: جهت تکمیل و بازگشائی معبر مذکور ، توافقاتی درحال انجام است که بزودی منتج به نتایج مطلوبی خواهد شد. گفتنی است دکتر بهمنی با صدور دستور اکید جهت گسترش تملکات و به تبع توسعه رفاه شهری به مسئولین مربوطه، خواستار تسریع در این امر شد.