22 مرداد 1401
شماره خبر: 271441

افزایش ۲۹ درصدی ثبت درخواست استفاده از سامانه بهروب در خردادماه

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از افزایش ۲۹ درصدی ثبت درخواست استفاده از سامانه بهروب برای تحویل پسماندهای تفکیک شده در خردادماه نسبت به اردیبهشت امسال خبر داد.
محمدرضا خسروی اظهار داشت: ثبت درخواست استفاده از بهروب برای تحویل پسماندهای تفکیک شده در خردادماه نسبت به اردیبهشت افزایش بیش از ۲۹ درصدی داشته است.
این مسئول با اشاره به اینکه روند صعودی استفاده شهروندان از سامانه تفکیک از مبداء پسماندها بسیار امیدوار کننده است، عنوان کرد: استقبال شهروندان از این سامانه نشان می دهد که آموزش و فرهنگسازی در این زمینه موفقیت آمیز بوده است.رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج همچنین به میزان پسماند خشکی که با استفاده از سامانه بهروب جمع آوری شده است اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تعداد درخواست ها، تناژ پسماند خشک جمع آوری شده نیز افزایش ۲۵ درصدی دارد.خسروی با تشکر از شهروندان فهیم برای مشارکت در طرح تفکیک از مبداء و حفظ محیط زیست، از آمار استفاده شهروندان هر منطقه از سامانه بهروب یاد کرد و گفت: در خردادماه همشهریان ساکن منطقه یک، رتبه اول استفاده از بهروب را به خود اختصاص دادند و کمترین میزان زباله خشک تحویل شده به بهروب نیز مربوط به منطقه ۱۰ است.گفتنی است سامانه بهروب به منظور اجرای طرح تفکیک از مبداء و با هدف کاهش تولید زباله، کاهش آلودگی محیط زیست و جمع آوری بهداشتی پسماندهای قابل بازیافت راه اندازی شده است.