20 مرداد 1401
شماره خبر: 271409

جلسه رفع مشکلات میدان حصارک با حضور معاون دادستان برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه رفع مشکلات میدان حصارک حد فاصل خیابان خوارزمی تا پل رو گذر حصارک، با حضور معاون دادستان برگزار شد.
جلسه رفع مشکلات پل حصارک ، با حضور محمد قیومی معاون دادستان کرج و سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی باغستان غربی و پلیس راهور بخش ۶ و مدیران مناطق پنج و شش و دیگر مسئولین شهری در دفتر معاون دادستان برگزار شد.در این نشست با تاکید بر رفع مشکلات شهروندان، کانالیزه کردن عابران پیاده در حاشیه میدان، تامین روشنائی، نصب و راه اندازی آسانسور پل عابر پیاده و ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی در اطراف پل حصارک مورد بررسی قرار گرفت.سرپرست منطقه شش شهرداری کرج در حاشیه این نشست با تأکید بر لزوم آسایش خاطر شهروندان، اظهار داشت: وظیفه ما ارائه خدمات درست و بجا به شهروندان است و رفع دغدغه های آنها در اولویت کاری ما قرار دارد.علی فروغی گفت: این جلسه با هدف تسهیل در عبور ومرور شهروندان در میدان حصارک صورت گرفت و امید است با تعاملات مناسبی که بین مسئولین شهری با شهرداری صورت گرفته، شاهد رضایتمندی مضاعف شهروندان و رفع دغدغه‌های آنان نیز باشیم