20 مرداد 1401
شماره خبر: 271376

پروژه های عمرانی شهر گلسار در مسیر اجرا قرار گرفت

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریجلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شهرداری گلسار با حضور کیاروستا شهردار ، مهندس خرمجاه رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر ، مهندس کیاروستا معاونت فنی و عمرانی ، مهندس اکبریان سرپرست فنی و شهرسازی و مسئول امور قرارددادها در دفتر شهردار برگزار گردید.
در این جلسه مهندس کیاروستا معاونت فنی و عمرانی شهرداری در خصوص وضعیت پروژه های در دست اقدام مجموعه مدیریت شهری بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ مطالبی را عنوان و بیان داشت این پروژه ها شامل: اجرای لکه گیری و آسفالت معابر و نوار حفاری های سطح شهر ، جابجایی شبکه برق خیابان ۳۰ متری امام خمینی (ره) در راستای تعریض ، توسعه و حمل و نقل برون شهری شامل زیر سازی خیابان ۳۰ متری امام خمینی (ره) ، تکمیل ساختمان شهرداری به صورت فاز بندی ، ادامه تکمیل و توسعه فضای سبز پارک عمومی شهر گلسار از جمله کف‌پوش و تکمیل ساختمان ها و ابنیه پارک ۶/۵ هکتاری شهر و اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر در دستور کار قرار دارد.کیاروستا شهردار گلسار نیز بیان داشت : امیدواریم با همکاری کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر در اجرای پروژه های عمرانی شاهد اتفاقات خوبی در شهر باشیم. وی افزود : با توجه به انتظارات شهروندان از مجموعه مدیریت شهری اجرای پروژه های عمرانی بایستی با سرعت بیشتری و از لحاظ کمی و کیفی به نحو مطلوب اجرا تا قبل از شروع فصل سرما تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد . کیاروستا اظهار داشت: اجرای پروژه عمرانی دشوار است ولی بایستی طبق اولویت بندی و قراردادهای منعقد شده پیش رود و این نیازمند همکاری همه جانبه می باشد تا شهر گلسار به کارگاه عمرانی تبدیل گردد . مهندس خرمجاه رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر نیز در سخنانی بیان داشت : در راستای پیشرفت پروژه های عمرانی باید با برگزاری جلسات منسجم کارشناسی مشکلات مطرح و تصمیات لازم جهت رفع موانع اتخاذ و روند اجرای پروژه ها تسهیل گردد . وی خواستار تسریع در اجرای پروژه های عمرانی از جمله پارک ۶/۵ هکتاری ، خیابان ۳۰ متری ، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر گردید .