19 مرداد 1401
شماره خبر: 271368

تلاش و هم افزایی شهرداری و شورای اسلامی شهر برای آبادانی چهارباغ

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

رئیس، اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری چهارباغ با حضور در استانداری البرز با مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری دیدار کردند. این دیدار در راستای هم افزایی ، جذب کمک های استانی و همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر برای عمران و آبادانی چهارباغ و ارتقای سطح خدمات به شهروندان صورت گرفت.