19 مرداد 1401
شماره خبر: 271348

ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر فردیس

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر فردیس


طی برگزاری یکصد و ششمین جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر فردیس مبنی بر تشکیل جلسه فوق‌العاده و در راستای تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر در خصوص انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر فردیس صورت پذیرفت.
جلسه با حضور جناب آقای عبدالله پور معاونت محترم امور عمرانی فرمانداری شهرستان فردیس رسماً آغاز گردید.روستایی اعلام داشت: بدوا با توجه به موضوع جلسه آقایان امانی جهت تصدی سمت ریاست شورا ، معصوم زاده جهت تصدی نایب رئیس شورا ، عبدلی جهت تصدی دبیری شورا و روستایی جهت تصدی سخنگوی شوراء اعلام کاندیداتوری نمودند، که پس از توزیع تعرفه های اخذ آراء و شمارش آن در حضور حاضرین در جلسه هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی شهر فردیس به شرح ذیل مشخص گردید :
◾آقای محسن امانی با کسب ۶ رای از مجموع آراء به عنوان ریاست شورا
◾آقای سید معظم عظیم زاده با کسب ۶ رای از مجموع آراء به عنوان نایب رئیس شورا
◾آقای علی عبدلی با کسب ۶ رای از مجموع آراء به عنوان دبیر شورا
◾آقای هادی روستایی با کسب ۶ رای از مجموع آراء به عنوان سخنگوی شورا انتخاب و معرفی گردید.
همچنین در ادامه جلسه رای گیری در خصوص انتخاب و حضور نمایندگان متقاضی در کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر فردیس صورت پذیرفت که ابتدا پس از کسب اتفاق آراء اعضای محترم در خصوص تلفیق کمیسیون عمران و شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک با کمیسیون خدمات شهر و محیط زیست به کمیسیون عمران و شهرسازی و خدمات شهر اعضای متقاضی جهت حضور در کمیسیون های مربوطه اعلام کاندیداتوری نمودند که نتیجه و ماهیت شکلی کمیسیون های مذکور اطلاع رسانی که متعاقباً به سمع و نظر شهروندان گرامی از طریق حوزه روابط روابط عمومی شورای اسلامی شهر فردیس صورت خواهد پذیرفت.