9 تیر 1401
شماره خبر: 269585

افزایش ۴۳ درصدی وصولی درآمد در سه ماهه اول امسال

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج از افزایش ۴۳ درصدی وصول درآمد در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
علی خدابنده لو اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، علی رغم کاهش صدور پروانه ساختمانی و تعطیلات قابل توجه ابتدای سال، با همراهی و همدلی اعضای شورای شهر و تعامل و مشارکت شهروندان و با تلاش مجموعه مدیریت شهری، وصولی درآمد شهرداری کرج به صورت نقدی و غیرنقدی ۷۴۹ میلیارد تومان بوده است.وی ادامه داد: بررسی این آمار نشان می‌دهد، وصولی درآمد در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل۴۳ درصد افزایش داشته است.وی توضیح داد: امسال سیاست حوزه معاونت مالی و اقتصادی و اداره کل درآمد شهرداری کرج بر وصول و افزایش درآمد از محل درآمدهای پایدار از جمله عوارض صنفی، نوسازی، خودرویی و بهای خدمات پسماند و ارزش افزوده متمرکز است.