9 تیر 1401
شماره خبر: 269559

۲ کاندیدا به مرحله بعدی انتخاب شهردار فردیس راه یافتند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریاز میان ۴ کاندیدا راه یافته به مرحله دوم انتخاب شهردار فردیس دو نفر حذف شدند. محمدرضا احمدی نژاد و سعید صفری به مرحله بعد راه یافتند.
در نشست شورای اسلامی شهر فردیس و دومین مرحله از روند انتخاب شهردار، اعضای شورا جزییات بیشتری از برنامه‌های ۴ کاندیدا از ۷ کاندیدای تصدی سمت شهردار را شنیدند. پس از رای گیری از بین ۴ کاندیدای راه یافته به مرحله دوم، سعید صفری با ۹ رای و محمدرضا احمدی نژاد با ۵ رای اعضای شورای اسلامی شهر فردیس به مرحله سوم راه پیدا کردند. علیرضا قربانی با اعتراض به شیوه انتخاب شهردار از کاندیداتوری انصراف داد و حمید شهسواری نیز حذف شد.‌گفتنی است در مرحله اول نیز دو کاندیدا حسن مدیر روستا و ناصری مقبل برای ارائه برنامه حاضر نشدند و ظهوری منش حذف شد.‌

منبع فارس