4 خرداد 1401
شماره خبر: 267916

کمالشهر میزبان مراسمات اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در سطح بین المللی خواهد شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریدکتر بهمنی در دیدار با مدیرکل اداره کل اتباع ومهاجرین خارجی استان ضمن اعلام این خبر افزود:مدیریت شهری کمالشهر امادگی کامل دارد تا در راستای معرفی شهر کمالشهر و بهره گیری از پتانسیل های بالقوه وبالفعل، میزبانی مراسمات مختلف مناسبتی به میزبانی اداره کل اتباع وامورمهاجرین استان را پذیرفته تا تعامل سازنده خود با ادارات را بیش از پیش نماید.
وی افزود:کمالشهر با دارا بودن موقعیت جغرافیایی مطلوب و همچنین به دلیل مهاجر پذیر بودن نسبت به دیگر شهرهای استان، میزبان اتباع می باشد و این امر تعامل فی مایبن شهرداری و این اداره کل را محسوستر می نماید.در این دیدار مهدی مدیروستا مدیر کل جدید اداره کل اتباع وامورمهاجرین خارجی ضمن استقبال از پیشنهاد شهردار کمالشهر برحفظ روابط و گسترش تعاملات فی مابین تاکید نمود و افزود:مانیز در این راستا در تعامل با مدیریت شهری ازهیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.