29 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267665

اولین محموله میلگرد درمحوطه بیمارستان کمالشهر تخلیه شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریگامی دیگر در خدمت به مردم کمالشهر، پیرو دستور اکید استاندارالبرز، اولین محموله میلگرد در پروژه بیمارستان کمالشهر تخلیه گردید
دکتر بهمنی ضمن اعلام این خبر افزود:طی توافق و صورتجلسه ایی که در حضور استاندارالبرز تنظیم گردید، مقرر شد به ارزش 50میلیارد ریال(معادل 5 میلیارد تومان) میلگرد توسط شهرداری به پروژه تزریق گردد که اولین مرحله آن انجام پذیرفت.شهردار کمالشهر با اشاره به کندی روندپیشرفت پروژه بیمارستان کمالشهرگفت:با عنایت به سرانه استاندارد بهداشت ودرمان درشهر پرجمعیت و مهاجر پذیر کمالشهر، تسریع در رفع موانع پیشرفت و همکاری مسئولین ذیربط در این خصوص بسیار محسوستر می باشد.لازم به ذکر است با عنایت به دستورات و پیگیری ویژه استاندار البرز، به همت اعضای شورای اسلامی و مدیریت شهری کمالشهر ،اولین محموله میلگرد اهدایی توسط مدیریت شهری جهت تکمیل پروژه بیمارستان کمالشهر هم اکنون در محوطه پروژه تخلیه گردید.