29 اردیبهشت 1401
شماره خبر: 267661

ساماندهی بلوار شهدای سپاه طالقان در دستور کار واحد عمران شهرداری قرار گرفت

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریشهردار طالقان از پروژه ی عمرانی ادامه ساخت بلوار شهدای سپاه و عملیات جدولگذاری این محور بازدید کرد.
دکتر لطفی شهردار طالقان ضمن بازدید از عملیات عمرانی جدول گذاری و همچنین پروژه ی ادامه ساخت بلوار شهدای سپاه و عملیات خاکبرداری، همسان سازی و آماده سازی این محور اظهار داشت : به منظور ایجاد بسترهای مناسب ِ توسعه ای در شهر، ساماندهی بلوار شهدای سپاه و تداوم ساخت این بلوار در دستور کار واحد عمران شهرداری قرار گرفت که با این اقدام علاوه بر توسعه و گسترش معابر اصلی شهر و تسهیل در تردد خودروها در این محدوده، محور ورودی شهر تکمیل و زیبا تر خواهد شد. شهردار طالقان اضافه کرد: همه ساله با افزایش بارندگیها و عدم کنترل کامل آبهای سطحی در این محدوده سیلابها و گل و لای به معبر اصلی و سطح پل اصلی شهر وارد می شوند که با ادامه ساخت بلوار و احداث نهر در دو طرف بلوار این مشکل برطرف خواهد شد.