2 اسفند 1400
شماره خبر: 264011

روابط عمومی‌های برتر در حوزه اطلاع رسانی مشخص شدند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج روابط عمومی‌های برتر مناطق و سازمان‌های تابعه در حوزه اخبار و اطلاع رسانی در یک ماهه بهمن ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
حامد احسانی نژاد اظهار کرد: باهدف ایجاد انگیزه و فضای رقابتی در حوزه اطلاع‌رسانی و تولید گزارش‌های خبری و تصویری در بین روابط عمومی‌های تابعه مدیریت شهری در سطح معاونت‌ها، مناطق دهگانه و سازمان‌های وابسته که منجر به ارتقاء شفاف‌سازی، پاسخگویی بهینه و تنویر افکار عمومی خواهد شد، مقررشده تا روابط عمومی‌های برتر در این حوزه ماهانه انتخاب و اعلام شوند.وی ادامه داد: طبق آمار موجود روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با تولید و انتشار ۱۸ خبر رتبه برتر را در بین سازمان‌های تابعه به خود اختصاص داده است که در بین مناطق دهگانه نیز این رتبه با تولید ۱۱ خبر کیفی در اختیار منطقه شش شهرداری کرج قرار گرفت.مدیرکل ارتباطات شهرداری کرج ادامه داد: به‌مرور و طی ماه‌های آتی، اخبار و گزارش‌های تصویری تولیدی روابط عمومی‌های مدیریت شهری علاوه بر ارزیابی کمی، به لحاظ کیفی نیز موردبررسی قرار خواهند گرفت، ضمن آنکه در ارزیابی‌های آتی عملکرد رابطین خبری معاونت‌ها نیز در چارچوب رقابتی ارزیابی می‌شود.احسانی نژاد در پایان با تأکید بر اینکه روابط عمومی‌های مدیریت شهری کرج باید درزمینهٔ تهیه و تولید اخبار و گزارش‌های تصویری از آخرین اقدامات مربوط به طرح‌های عمرانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی، تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات هزینه‌ای و مالی واداری، همکاری با رسانه‌های جمعی و گروهی و... عملکرد مناسب‌تری داشته باشند و به دنبال ارتقاء خود باشند، از مدیران شهری نیز تقاضا کرد که بستر این مهم به لحاظ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را مهیا سازند.