28 دی 1400
شماره خبر: 262249

شب های تاریک گرمدره را شهردار جهادی گرمدره روشن می‌کند

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریروشنايی معابر در شب يکی از مسائل مهمی است که در هر شهری بايد رعايت شود، چرا که نبود آن مشکلات فراوانی را برای شهروندان ايجاد می کند.
امروزه نور پردازی، تعریف کننده هویت و سیمای شبانه شهر است و طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفا تزیینی نیست، بلکه روشنی در جهت تامین امنیت و آرامش بیشتر محیط است. روشنایی مناسب کوچه ها،معابر وخیابان ها باعث ارتقای امنیت و رضایتمندی شهروندان می شود.مهندس مهرداد سلاطی، شهردار گرمدره ،به خبرنگار سپیدارنیوز گفت: مجموعه‌ای را تحویل مدیریت شهری دادند که قابل دفاع نیست و باید در جمع خودمان این کاستی‌ها را با تاکید بر همراهی وحمایت شورای شهر ازشهرداری و تسری آن به عناصر مختلف در شهر جبران کنیم.سلاطی گفت: شهرداری گرمدره با تمام توان خود سعی بر این دارد تا هیچ نقطه ای از شهر تاریک نماند.