28 دی 1400
شماره خبر: 262237

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد از مرکز تولیدات گیاهی

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمهندس افشاری رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد به همراه حاج رضا واحدی عضو شورا از محوطه و گلخانه های شهرداری بازدید و از تلاشهای مسولین مربوطه و کارگران زحمتکش در حفظ و نگهداری فضای سبز و تولید گل و گیاه مورد نیاز شهرداری تقدیر و تشکر نمودند .
بخش اعظمی از گل و گیاه مورد نیاز سالیانه توسط کارگران شهرداری و با استفاده از امکانات موجود تولید می گردد .توده روستا معاونت خدمات شهری و آلیانی رییس اداره سیما ، منظر و فصای سبز شهرداری نیز گزارشی از اقدامات مستمر روزانه و تلاشهای کارگران ارائه نموده و از آماده سازی محوطه برای برگزاری نمایشگاه گل و گیاه خبر دادند .طی سال جاری بالغ بر ۴۰۰۰۰ گلدان گل و درختچه برای استفاده در میادین و رفوژ بلوارهای شهر توسط واحد فضای سبز تولید گردیده است .