28 دی 1400
شماره خبر: 262224

کانون ارزیابی توسعه مدیران در شهرداری کرج ایجاد می شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریعضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر کرج از ایجاد و راه اندازی کانون ارزیابی و توسعه و مدیران به منظور توسعه شایستگی های مدیران پایه در شهرداری کرج خبر داد.
فاطمه منعمی با بیان این مطلب اظهارداشت: یکی از دغدغه های شورای ششم موضوع شایسته گزینی و توجه به توسعه فردی مدیران و جانشین پروریست.نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه انسانی شورای اسلامی شهر کرج افزود: یکی از ابزار‌های مهمی که برای انتخاب شایستگان در مناصب کلیدی دراختیار مدیران قرار دارد ایجاد کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران است که یـک رویکرد ارزیابی محور اسـت.منعمی بیان کرد: در جلسه‌ای که اعضا شورای شهر میزبان مدیران شهرداری کرج بودند در این خصوص مصوباتی داشت که طی یک پروسه ۶ ماهه زیرساخت های ایجاد کانون ارزیابی و توسعه فراهم خواهد شد.به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه انسانی شورای اسلامی شهر کرج ؛ باتوجه به حساسیت و پیچیدگی فرایند انتخاب مدیران و دغدغه‌هایی که مبتنی بر شایسته گزینی، تحقق عدالت و رعایت حقوق و حفظ منافع مردم و شهرداری‌ها وجود دارد، این ابزار می‌تواند کارگشا باشد.