28 دی 1400
شماره خبر: 262213

وضعیت واکسیناسیون اصناف و تاکسیداران چهارباغ بررسی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا حضور نمایندگان بهداشت، اصناف،صمت، تعزیرات، مسوول ترافیک و معاون خدمات شهری شهرداری چهارباغ وضعیت واکسیناسیون اصناف و تاکسیداران چهارباغ بررسی شد.
با حضور نمایندگان بهداشت، اصناف، صمت، تعزیرات، مسوول ترافیک و معاون خدمات شهری و امور نواحی شهرداری چهارباغ، وضعیت واکسیناسیون اصناف و تاکسیداران بررسی شد.
این اقدام مشترک در راستای حفظ سلامتی شهروندان و صنوف و تاکسیداران و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت منظم و مستمر انجام می شود.