28 دی 1400
شماره خبر: 262211

پیگیری طرح موضعی چهارباغ در دستور کار مدیریت شهری است

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمعاون سازمان امور اراضی کشور از شهرک های حریم شهر چهارباغ بازدید کرد.
در ادامه پیگیری های مدیریت شهری چهارباغ برای تایید طرح موضعی و پیرو نشست هفته گذشته شهردار چهارباغ بامعاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور، امروز معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی و مدیر امور اراضی استان به همراه شهردار چهارباغ و رییس جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان سازمان و شهرداری از نقاط مختلف شهر نظیر: شهرک های الهیه،ناز،طاووسیه،ناحیه صنعتی و گلستان ها بازدید کردند.در این بازدید مهندس قربانی توضیحات لازم را به مدیران سازمان امور اراضی در راستای تایید طرح موضعی چهارباغ ارایه کرد.وفق دستور رییس سازمان امور اراضی کشور مقرر شده بود پس از جمعبندی نظرات شهرداری و سازمان، پاسخ استعلام شورای عالی معماری و شهرسازی ظرف دو هفته ارسال شوددر بازدید امروز،مهندس رحیمی معاون فنی شهرسازی،محبی معاون خدمات شهری و گلزاده مسوول پیگیری های حوزه شهردار، شهردار چهارباغ را همراهی می کردند