28 دی 1400
شماره خبر: 262208

پاک سازی جهادی بلوار پیام از پل راه آهن تا ورودی شهرک ابریشم

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریعوامل معاونت خدمات شهری شهرداری چهارباغ بلوار پیام از پل راه آهن تا ورودی شهرک ابریشم پاک سازی کردند.
بلوار پیام حد فاصل پل راه آهن تا ورودی شهرک ابریشم در حوزه خدماتی راهداری است اما به دستور استاندر البرز و با پیگیری های فرماندار چهارباغ و شورای اسلامی شهر و نظارت مستمر شهردار چهارباغ، عوامل معاونت خدمات شهری و امور نواحی شهرداری با بیش از ۵٠ نیروی خدماتی و پشتیبانی و تجهیزات موتوری، نسبت به رفت و روب و پاکسازی این مسیر حیاتی اقدام کردنددر اقدام جهادی دیروز و امروز عوامل خدمات شهری، حاشیه نیوجرسی ها، رفیوژ وسط و محدوده بلوار پیام از پل راه آهن تا ورودی شهرک ابریشم پاک سازی شد. دکتر شمیرانی فرماندار شهرستان و مهندس قربانی شهردار چهارباغ از نزدیک بر روند عملیات پاک سازی بلوار پیام نظارت داشتند. تقی محبی سرپرست معاونت خدمات شهری گفت: پاک سازی بلوار پیام با حضور کلیه نیروهای خدماتی، پشتیبانی، موتوری، ترافیک، آتش نشانی، امور شهر تحت نظارت مستمر میدانی مهندس قربانی شهردار چهارباغ اجرایی شد.