29 آذر 1400
شماره خبر: 260904

امکان انجام تست گرم دو ایستگاه متروی کرج وجود دارد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسرپرست سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج گفت: در شرایط فعلی می توان تست گرم بین دو ایستگاه چهارراه طالقانی و گلشهر را انجام داد و هم‌زمان ایستگاه شهید سلطانی نیز به پیشرفت خود ادامه دهد.
عباس سعیدی کیا در جلسه رفع موانع و پیشبرد پروژه خط دو قطار شهری که با حضور اعضای شورا، مدیران سازمان حمل‌ونقل ریلی و مدیران شرکت پیمانکار پروژه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از علل تأخیر پروژه عدم تأمین اعتبارات به‌موقع است.وی افزود: لازم است مدیریت شهری تمام تلاش خود را بکار بگیرد تا اعتبارات لازم یا حداکثر اعتبارات قابل‌قبول حصول تأمین شود.
سرپرست سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج گفت: بدیهی است با توجه به تورم هرچه کار بیشتری در زمان کوتاه‌تر صورت پذیرد هزینه کمتری به پروژه و استان تحمیل می‌شود.سعیدی کیا ادامه داد: با شرایط فعلی می‌شود تست گرم بین دو ایستگاه چهارراه طالقانی و گلشهر انجام شود و هم‌زمان ایستگاه شهید سلطانی نیز به پیشرفت خود ادامه دهد.وی همچنین خواستار همکاری استانداری و شورای اسلامی شهر شد و افزود: با تعامل این دو دستگاه می‌توان دپو (پایانه خط) هم به سرانجام رساند و تملک آن را انجام داد.