15 آذر 1400
شماره خبر: 260185

جانمایی راه اندازی گرمخانه های جدید در مکان مناسب با رعایت استاندارد انجام شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهرینائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج به مکان سنجی راه اندازی گرمخانه های جدید تاکید کرد وگفت:با توجه به جمعیت این کلانشهر لزوم راه اندازی گرمخانه های جدید و جانمایی آنها در مکان مناسب و با استاندارد لازم در اولویت قرار گیرد.
فاطمه منعمی درپانزدهمین کمیسیون تلفیق شورای شهر به بررسی بودجه معاونت خدمات شهراشاره کرد و اظهارداشت: ایجاد گرمخانه از سوی شهرداری آن هم با تجهیزات مناسب در سال‌های اخیر معضل کارتن ‌خوابی را کاهش داده است اما نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر باشد جانمایی گرمخانه است که در ضلع پارک شهید چمران جانمایی خوبی نشده است.نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج تصریح کرد: راه اندازی گرمخانه جدید با رعایت ملاحظات محله‌ای و حفظ فاصله مورد انتظار شهروندان از فضاهای مسکونی محله ای، همه تلاش خود را برای رعایت استانداردها و ضوابط بهداشتی، زیست محیطی، روان شناختی و جامعه شناختی اقدام شود.منعمی بیان کرد:طی بازدیدهای که از گرمخانه مستقر در پارک شهید چمران انجام شد نارضایتی پیمانکار این مرکز از عدم وصول مطالبات بازگو شد که از مدیریت شهری درخواست می شود که مطالبات پیمانکار گرمخانه انجام شود.وی به اصلاح ساختار گرمخانه تاکید و یادآور شد: با توجه به حضور گروه‌های خاص و نیز آسیب های اجتماعی، پشتیبانی جدی وتمهیدات فرهنگی و آموزشی‌ برای این مراکز اولویت باشد و پیشنهاد می شود از سال آینده، بودجه گرمخانه ها ذیل مدیریت سازمان فرهنگی ، اجتماعی قرار داده شود.