15 آذر 1400
شماره خبر: 260184

جای خالی امکانات و رعایت اصول بهداشتی در گرمخانه های کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس کمیسیون فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و جوانان شورای شهر کرج گفت: وضعیت بهداشتی و امکانات گرمخانه های کرج به هیچ روی مناسب نیست و ضروری است معاونت خدمات شهری چاره ای عاجل برای این امر بیاندیشد.
حجت الاسلام علیرضا سعیدی که در جریان بررسی متمم بودجه سال 1400 معاونت خدمات شهری شهرداری کرج سخن می گفت، اظهار کرد: هم اکنون که فصل سرماست و برخی افراد نیازمند ما در خیابان ها پناهگاه و مأمنی ندارند، اگر امکان توسعه مکانی گرمخانه ها وجود ندارد، از ظرفیت حسینیه ها و مساجد استفاده کنیم.سعیدی، تاکید کرد: در هر شرایطی باید وضعیت فعلی را ساماندهی کرده و مشکل شهروندان را رفع کنیم.وی، با بیان اینکه در حال حاضر گرمخانه آقایان در میدان شاه عباسی واقع شده که بیشتر افرادی که در حواشی شهر هستند امکان حضور در این محل را ندارند، اضافه کرد: احداث یک گرمخانه در نقاط دوردست شهر ضروری است.این مسئول، تاکید کرد: همچنین ساماندهی کودکان کار و افراد بی خانمان باید هر چه زودتر انجام شود.عضو کمیسیون تلفیق شورای شهر تصریح کرد: اگر شهرداری نمی تواند اقدامی در این خصوص انجام بدهد، از کمیسیون خدمات شهری می خواهیم با ارائه طرحی کارشناسی، نسبت به ساماندهی این افراد اقدام کند.