15 آذر 1400
شماره خبر: 260181

مشکلات و کاستی های عمرانی- خدماتی ملک آباد بررسی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمهندس خیری رییس شورای اسلامی شهر چهارباغ به همراه مهندس افشارنیا نایب رییس شورای اسلامی شهرستان، ساعتی پیش از سطح شهرک ملک آباد بازدید کردند و مشکلات و کاستی های این شهرک را مورد بررسی قرار دادند.
در این بازدید که مهندس دوستی رییس اداره امور عمرانی،مهندس نوروزی کارشناس اداره عمران، مهندس افشین حسنلو ناظر و مهندس علیخانی مدیر ناحیه ملک آباد حضور داشتند موضوعات، مشکلات و کاستی های شهرک در بخش های هدایت آب های سطحی، فاضلاب و امور عمرانی و خدماتی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. اعضای شورای اسلامی شهر در این بازدید بر اولویت بندی پروژه ها و اجرای عملیات بهسازی و عمرانی- خدماتی در سطح شهرک تاکید کردند، مهندس خیری و مهندس افشارنیا، با تاکید بر این نکته که مردم ولی نعمت ما هستند خواستار اجرای دقیق طرح های عمرانی و خدماتی در سطح شهر و نواحی شدند.