15 آذر 1400
شماره خبر: 260164

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرج بررسی شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمعاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از بررسی و تدوین ضوابط و مقررات پهنه‌های مسکونی - تجاری - خدماتی - فضای سبز طرح تفصیلی خبر داد.
احداله احمدی پرگو اظهار کرد: در جلسه‌ای که با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر کرج برگزار شد، تدوین ضوابط و مقررات پهنه‌های مسکونی - تجاری - خدماتی - فضای سبز طرح تفصیلی بررسی شد.وی همچنین تأکید کرد: این جلسات به جهت اهمیت موضوع طرح تفصیلی به‌صورت هفتگی و مستمر در حوزه معاونت شهرسازی و معماری برگزار و روند تهیه طرح موردبررسی قرار می‌گیرد.