15 آذر 1400
شماره خبر: 260135

بازدید شهردار چهارباغ و معاون خدمات شهری از محل نگهداری معتادان

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمهندس قربانی شهردار چهارباغ از کمپ به پاخاستگان لطف الهی، محل نگهداری معتادان بازدید کرد و در جریان روند نگهداری، بهبودی و درمان آن ها قرار گرفت.
در این بازدید که تقی محبی سرپرست معاونت خدمات شهری و امور نواحی، شهردار چهارباغ را همراهی می کرد مدیر کمپ به پا خاستگان لطف الهی به تشریح فعالیت ها و برنامه های کمپ و چگونگی نگهداری از معتادان پرداخت.مهندس قربانی در این بازدید پیگیر وضعیت معتادان دستگیر شده و انتقال یافته به کمپ شد.