14 آذر 1400
شماره خبر: 260115

چند ایستگاه آتش نشانی در کرج فعال است؟

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در بارندگی اخیر ۱۵۰ نیروی آتش‌نشانی به ۵۷ ماموریت اعزام شدند.
محمد جمشیدیدر هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی شهرداری کرج با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای سازمان آتش‌نشانی در بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ ایستگاه آتش نشانی و ۱۱۶ خودرو و ادوات ایمنی در این سازمان فعال است.وی با بیان اینکه در بارندگی اخیر ۱۵۰ نیروی آتش نشانی به ۵۷ ماموریت اعزام شدند، گفت: این نیروها به کمک تجهیزات و ادوات در اختیار، حدود ۳۰ دستگاه خودرو را از آب به بیرون کشیده و ۲۰۰ نفر از شهروندان هم جابه جا کردند.این مسئول تاکید کرد: در بارندگی اخیر، ۵۰ نیروی آتش نشان خارج از شیفت کاری خود به ماموریت اعزام شدند.سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تاکید بر ضرورت افزایش امکانات و تجهیزات این سازمان گفت: برای بهترین عملکرد در شرایط بحرانی، لازم است ادوات و تجهیزات موجود را به روز رسانی کنیم.وی افزود: با تامین اعتبار مناسب می‌توان بخشی از کمبودهای موجود را برطرف کرد که تحقق این امر مستلزم نگاه ویژه شهردار و شورا به این مجموعه است.