14 آذر 1400
شماره خبر: 260080

تکمیل فاز شرقی پروژه زیر گذر سرحدآباد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریشهردار فردیس ، از اتمام فرایند فاز شرقی پروژه تعریض زیرگذر سرحد آباد خبر داد.
محمدرضا آژیر ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در روند اجرا و بهره برداری این پروژه اظهار داشت : پس از اتمام فاز شرقی این پروژه ، اجرای عملیات فاز غربی تعریض زیرگذر سرحد آباد آغاز شده است .آژیر افزود : عملیات فاز غربی زیر گذر شامل آماده سازی عملیات اجرایی‌فاز دوم، جابجایی شاسی های ریلی، تخریب فونداسیون و دیوار غربی و اجرای فونداسیون و دیوار جدید می باشد.