14 آذر 1400
شماره خبر: 260072

شهرداری کرج حاشیه اتوبان تهران_ کرج و ورودی های استان را سامان می‌دهد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهری

شهرداری کرج حاشیه اتوبان تهران_ کرج و ورودی های استان را سامان می‌دهد


رئیس شورای شهر کرج از طرح مصوبه ای در استانداری به منظور تحویل 22 کیلومتر حاشیه اتوبان تهران- کرج به شهرداری این کلانشهر خبر داد و گفت: مکاتبات حقوقی و اداری این اقدام در حال انجام است.
جواد چپردار در جریان سیزدهمین جلسه بررسی متمم بودجه 1400 شهرداری کرج، با اعلام این خبر گفت: در بازدید از حاشیه اتوبان و ورودی های شهر شاهد وضعیت نامناسب این بخش ها بودیم.چپردار افزود: بر این اساس طی بازدید میدانی و برگزاری جلسه ای در استانداری، مصوب شد مسئولیت رسیدگی به دو طرف حاشیه اتوبان تهران – کرج به شهرداری کرج واگذار شود.به گفته این مسئول، این طرح از طریق توافق با ادارات راهداری و شهرسازی انجام می گیرد و در کنار ساماندهی ورودی های استان موضوع زیبا سازی،کمربند سبز، تبلیغات محیطی، المان های شهری، مشاهیر و شهدای گراتقدر نیز مورد توجه،اهتمام و اجرا قرار دارد.وی، بیان کرد: در جریان بررسی متمم بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری که به بحث ساخت و ایجاد المان های شهری می پردازد، لازم است این امر نیز مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان مقدمات تهیه المان ها و امکانات مورد نیاز مسیر تهیه شود.