13 آذر 1400
شماره خبر: 260067

زیرسازی معابر اراضی ساماندهی «کیانمهر» در منطقه سه کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریسرپرست منطقه سه شهرداری کرج از اجرای عملیات جدولگذاری و زیر سازی معابر خیابان های ایثار در اراضی ساماندهی کیانمهر به منظور روکش آسفالت خبر داد.
مصطفی عابدی با تأکید بر اینکه بهسازی معابر در اولویت شهرداری این منطقه قرار دارد، گفت: عملیات تراش و روکش معابر خیابان های ایثار در اراضی کیانمهر پس از اجرای عملیات جدولگذاری و زیرسازی صورت خواهد گرفت.عابدی با اشاره به اینکه بهسازی معابر تاکنون در بسیاری از محله ها صورت گرفته است، افزود: طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اجرای بهسازی معابر به ویژه در مناطق کم برخوردار در دستور کار قرار دارد.