13 آذر 1400
شماره خبر: 260060

راهکارهای کاهش ساخت و ساز غیر مجاز توسط مرکز پژوهش های شورای شهر فراخوان شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج از فراخوان راهکارهای کاهش ساخت و ساز غیر مجاز توسط این مرکز خبر داد.
محمد اسدیان با بیان این مطلب اظهارداشت: اولین فراخوان مساله محور مرکز پژوهش جهت بهره مندی از ظرفیت نخبگان علمی- اجرایی با چند محور منتشر شد.رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج تصریح کرد: بازنگری در فرآیندها، بررسی و رفع موانع قانونی، بررسی الکوهای موفق در کلانشهرهای دیگر، امکان سنجی واگذاری به شرکت های حقوقی، استفاده از تکنولوژی های روز و آسیب شناسی ابزارهای نظارتی و تقویت و ایجاد ابزارهای نظارتی از محورهای این فراخوان است.اسدیان بیان کرد: علاقمندان می توانند نقطه نظرات خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ به آدرس Krc.karaj@gmail.com ارسال کنند.