13 آذر 1400
شماره خبر: 260024

احداث پارک‌های موضوعی در دستور کار سازمان سیما و منظر قرار گیرد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهرینایب رئیس شورای شهر کرج گفت: ساخت پارک‌های موضوعی همچون مشاغل، دوستدار کودک و شهربازی‌ها باید در دستور کار سازمان متولی قرار گیرد.
علیرضا رحیمی در جریان بررسی متمم بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، این سازمان را یکی از مراکز پرکار شهرداری عنوان کرد. رحیمی گفت: سیما و منظر از جمله سازمان‌هایی است که در تمام فصول سال فعال است و هیچ زمانی متوقف نمی‌شود. این مسئول در عین حال یکی از اقدامات ضروری سازمان را احداث پارک‌های موضوعی عنوان کرد که باید در بودجه ۱۴۰۱ به آن پرداخته شود. وی ادامه داد: برای ساخت این پارک‌ها باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی به نحو شایسته بهره برداری شود. رحیمی در بخش دیگر صحبت‌های خود به موضوع ساختمان ساخته شده در تپه مرادآب اشاره و تاکید کرد: ساخت این بنا از اساس اشتباه بود و اکنون نیز ضروری است اقدامات لازم نسبت به ایجاد سنخیت بنا با سایر ساختمان‌ها انجام پذیرد. عضو کمیسیون تلفیق شورای شهر همچنین نبود ردیف‌های بودجه‌ای برای مناسبت‌های ملی و مذهبی را از ایرادهای تنظیم متمم بودجه ۱۴۰۰ سازمان عنوان کرد.