13 آذر 1400
شماره خبر: 260023

باغ محمدشهر برای استفاده پرسنل تجهیز می‌شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج از تصویب بودجه‌ای دو میلیاردی برای تجهیز باغ محمدشهر شهرداری به منظور قرارگیری در اختیار پرسنل شهرداری کرج خبر داد.
علی قاسم‌پور اظهار کرد: این تصمیم در جلسه بررسی متمم بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گرفته شد. قاسم‌پور اضافه کرد: موضوعات رفاهی و تفریحی کارکنان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و رسیدگی به آنها به طور قطع باید در دستور کار شهرداری و شورا قرار گیرد. وی، بیان کرد: اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان برای تجهیز این باغ با این قید که به طور حتم باید در اختیار نیروها قرار داده شود به تصویب رسیده است.به گفته سخنگوی شورای شهر کرج، باغ محمدشهر متعلق به شهرداری کرج پیش از این به عنوان محیطی برای برگزاری جلسات کاری و حضور مهمانان ویژه استفاده می‌شد.وی ادامه داد: انتظار داریم با اهتمام شهرداری در انجام وظیفه محوله، این اختصاص از میان رفته و محل برای استفاده عادلانه همه نیروها از امکانات، آماده و تجهیز شود.