11 آذر 1400
شماره خبر: 259974

چهار انتصاب جدید در شهرداری کرج

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا حکم شهردار کرج برخی از مدیران مجموعه شهری معارفه شدند.
طی احکام جداگانه‌ای از سوی مصطفی سعیدی سیرائی برخی از مدیران مجموعه شهری به شرح زیر معارفه شدند.«علی خدابنده‌لو» به عنوان سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج معرفی شد.«محمدجواد شریفی» به عنوان سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج معرفی شد.«مجید کمالی نژاد» به عنوان سرپرست منطقه پنج شهرداری کرج معرفی شد.«مجتبی حاجعلی» با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر اجرا، تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات شهرداری کرج معرفی شد.