10 آذر 1400
شماره خبر: 259919

صرف حدود 300 میلیارد تومان از اعتبارات شهر در موضوع زباله به طور مستقیم

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریدبیر شورای شهر کرج گفت: 300 میلیارد تومان از اعتبارات شهر به صورت مستقیم در بحث زباله هزینه می شود و کنترل و نظارت این هزینه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
مجتبی حاجی قاسمی در جلسه بررسی متمم بودجه سال 1400 شهرداری، با انتقاد از عدم هزینه یابی در شهرداری کرج، یکی از بیشترین هزینه های مدیریت شهری را در حوزه پسماند و موضوع جمع آوری، حمل و دفن زباله عنوان کرد و اعلام کرد عدد دقیقی بابت بهای تمام شده خدمات شهرداری نداریم و موضوع مدیریت پسماندها نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود با بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها از یک سو و انضباط مالی و هزینه یابی صحیح از سوی دیگر باید بهای خدمات ارائه شده دقیق شود و مطابق قانون جهت به روزرسانی کدهای درآمدی مربوطه و بهینه سازی گلوگاه‌ها اقدام شود .