9 آذر 1400
شماره خبر: 259881

قرارداد اراضی «ورزان» مورد بررسی قرار گرفت

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا حضور شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران مجموعه مدیریت شهرداری کرج قرارداد اراضی ورزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصطفی سعیدی سیرائی در جلسه‌ای به منظور بررسی قرارداد اراضی ورزان برگزار شد، اظهار کرد: باید موضوع تعیین و تکلیف اراضی ورزان به صورت کارشناسانه بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه اقدام کارشناسی منجر به تصمیم گیری درست می شود، گفت: تا ۱۵ روز آینده موضوعات مرتبط با این اراضی بررسی و برای تصمیم گیری در اختیار اعضای شورا قرار خواهد گرفت.به گفته شهردار کرج، حدود ۱۰ هکتار از این اراضی نیز در حریم و فضای سبز بزرگراه شمالی قرار دارد. سعیدی سیرائی تاکید کرد: طراحی اراضی ورزان و وارد کردن آن در چرخه فعالیت و انتقال مصالح فروشان باغستان و دیگر اصناف طراحی شده در این محدوده باید مورد توجه و بررسی دوباره قرار گیرد.