9 آذر 1400
شماره خبر: 259862

وضعیت پارکینگ دهکده گردشگری باغستان ساماندهی می‌شود

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت: فضایی که به عنوان پارکینگ دهکده گردشگری باغستان مورد استفاده قرار گرفته متعلق به شهرداری نیست و مالک خصوصی دارد.
پیمان بضاعتی با اشاره به گلایه برخی از شهروندان از وضعیت پارکینگ دهکده تفریحی باغستان اظهار کرد: فضایی که به عنوان پارکینگ دهکده گردشگری باغستان مورد استفاده قرار گرفته متعلق به شهرداری نیست و مالک خصوصی دارد.وی توضیح داد: با هماهنگی صورت گرفته با مالک این زمین بنا شده پیمانکاری برای استقرار نگهبان در این محوطه و ایجاد سازوکاری برای صدور قبض پارکینگ معرفی شود تا از این طریق ایمنی خودروهای خانواده‌هایی که برای تفریح به دهکده گردشگری باغستان می‌آیند تامین شود.بضاعتی پور با اشاره به سازوکار خرید و توزیع لباس و کفش کار سبزبانان شاغل در شهرداری کرج اضافه کرد: ۱۰ نفر از سبزبانان به عنوان نماینده این قشر زحمت کش انتخاب و راحت ترین لباس و کفش را از میان گزینه‌های پیشنهادی انتخاب کرده‌اند.رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: با توجه به اینکه تعداد سبزبانان شاغل در مناطق دهگانه زیاد است، نمی‌توان سلیقه و نظر همه آنها را در انتخاب لباس و کفش لحاظ کرد.