26 آبان 1400
شماره خبر: 259158

چهار انتصاب جدید در شهرداری کرج انجام شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریبا حکم شهردار کرج برخی از مدیران مجموعه شهری معارفه شدند.
طی احکام جداگانه‌ای از سوی مصطفی سعیدی سیرائی برخی از مدیران مجموعه شهری به شرح زیر معارفه شدند.«مصطفی خدابین» به‌عنوان سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج معرفی شد.«سید عباس محمودیان» به‌عنوان سرپرست مدیریت امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج معرفی شد.«مجید کولیوند» به‌عنوان سرپرست اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری کرج معرفی شد.«خسرو سرحدی» به‌عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری کرج معرفی شد.