13 آبان 1400
شماره خبر: 258488

محمد اسدیان رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج منصوب شد

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریطی حکمی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر کرج، محمد اسدیان بعنوان رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج منصوب شد.
جواد چپردار در این حکم با اشاره به مراتب تعهد، توانمندی و سوابق ارزنده علمی و پژوهشی و همچنین نگاه بلند در حوزه مدیریت علمی در جهت رفع موانع و استفاده بهینه از فرصت ها، محمد اسدیان را به سمت رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کلانشهر کرج منصوب کرد.
متن حکم رئیس شورای اسلامی شهر کرج:
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون با عنایت به سوابق علمی،پژوهشی و اجرایی جنابعالی طبق اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور و صورتجلسه هیئت امنای مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج بدینوسیله شما را به عنوان “رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کلانشهر کرج" به مدت 2 سال منصوب می نمایم.امید است با هماهنگی ، همدلی و رعایت اساسنامه مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی و با بهره گیری از همه ظرفیت های علمی، نخبگانی شهرستان کرج به ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران حوزه مدیریت شهری در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تلاش نمایید.
جواد چپردار
رئیس شورا و هیئت امناء مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج