22 مهر 1400
شماره خبر: 257567

بیت المال را فدای تدابیر سیاسی نکنیم

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج گفت: متاسفانه برخی مدیران شأن جایگاه خود را نمی دانند و تنها منافع شخصی و آینده سیاسی شان را در تصمیمات و فعالیت هایشان مد نظر قرار می دهند.
فاطمه منعمی در هجدهمین جلسه شورا، بیان کرد: یکی از مدیران مناطق با این دیدگاه که مردم آن منطقه از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی هستند، از انجام اقدامات و مسئولیت های تعریف شده در حیطه فعالیتش سر باز می زند.منعمی افزود: می گویند سطل زباله نمی گذاریم چون آن را می دزدند. پس مسئولیت یک مدیر غیر از کار و تلاش و فرهنگسازی چیست؟وی، با تصریح بر اینکه متاسفانه منافع شخصی و آینده سیاسی برخی مدیران بر خداترسی و انصاف آنها غالب شده است، هزینه کرد این افراد از بیت المال را عین خیانت عنوان کرد.این عضو شورای شهر کرج، همچنین بی انگیزه شدن بخش زیادی از نیروهای شهرداری کرج در قبال نحوه عملکرد برخی مدیران را مورد اشاره قرار داد.منعمی تاکید کرد: بی توجهی به منابع انسانی ما را دچار شکست خواهد کرد.وی، گفت: ایجاد انگیزه در کارکنان و اصلاح شیوه مدیریت منابع انسانی، جزو مسئولیت ها و وظایف شهرداری است و ارتباطی با پروژه های بزرگی چون مترو و بزرگراه شمالی ندارد که بخواهیم منتظر رسیدن بودجه باشیم.رئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج، همچنین از بیان تذکرات بی نتیجه اعضای شورا که مورد پاسخگویی شهردار قرار نمی گیرد، انتقاد کرد.وی افزود: بارها تذکر دادم که در منطقه حصارک تعداد ۷۰ واحد از منازل مردم به دلیل گودبرداری غیراصولی در خطر آوار شدن است اما کوچکترین پاسخ یا اقدامی از سوی شهرداری شاهد نبوده ام.منعمی تصریح کرد: شهرداری تاکنون به هیچ یک از تذکرات من پاسخی نداده است که این امر جای پیگیری و سوال جدی دارد.