21 مهر 1400
شماره خبر: 257502

شفاف سازی و سلامت اداری مهمترین دستاورد اتوماسیون اداری است

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریمعاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت: حدود ۸۰ درصد خدمات مربوط به واحدهای معماری و شهرسازی در شهرداری مرکز و مناطق از طریق اتوماسیون اداری انجام می‌شود.
احداله پرگو در جلسه با معاونین شهرسازی و معماری مناطق دهگانه با محوریت اتوماسیون اداری اظهار کرد: این جلسه پیرو جلسات مستمری که در خصوص موضوعات اولویت دار این حوزه احصاء شده، برگزار می‌شود. وی ادامه داد: با برگزاری این جلسات شاهد هماهنگی بیشتر بین مدیران حوزه معماری و شهرسازی، شناسایی نواقص موجود و پیگیری برای حل آنها خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه سیستم اتوماسیون در زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج افزود: بحث اتوماسیون شهرسازی از سال ۹۲ در حال پیگیری است و طی این سال‌ها اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است.پرگو تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد خدمات مربوط به واحدهای معماری و شهرسازی در شهرداری مرکز و مناطق از طریق اتوماسیون اداری انجام می‌شود.وی ابراز کرد: اتوماسیون اداری این بخش به بروز رسانی و تغییر نیاز دارد و به مرور زمان نواقص آن برطرف می‌شود.معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به اهمیت سیستم اتوماسیون اداری گفت: افزایش سلامت اداری، ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری و شفاف سازی امور تنها بخشی از نتایج راه اندازی این سیستم است.