21 مهر 1400
شماره خبر: 257487

هر آئین و باوری اگر در قالب هنر به تصویر کشیده نشود رو به فراموشی خواهد رفت

سپیدار‌آنلاین: گروه شهریرئیس کمیسیون شهر هوشمند اقتصاد شهری و مشارکت ها با بیان اینکه فرهنگ و هنر جایگاه خاصی در کلانشهر کرج دارد، گفت:هر آئین و باوری اگر در قالب هنر به تصویر کشیده نشود رو به فراموشی خواهد رفت.
عمار ایزدیار در حاشیه بازدید از نمایشگاه نقاشی کودکان برگرفته از داستان شاهنامه حکمیم ابوالقاسم فردوسی که در فرهنگسرای شاهد برپا شد، اظهار داشت: وقتی صحبت از جان و روح شهر در کنار جسم و کالبد شهر می‌کنیم، روشن است که فرهنگ و هنر به عنوان اصل و بنیان این روح و جان تلقی شده و با این ابزار فرهنگ و هنر است که می‌توان این روح و جان را طراوت و نشاط بخشید و تعالی داد تا تکامل پیدا کند.رئیس کمیسیون شهر هوشمند اقتصاد شهری و مشارکت ها به نقش هنر در رشد و توسعه شهر اشاره کرد و افزود: اهمیت فرهنگ و هنر در مسیر رشد و تعالی یک جامعه بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این موضوع واقف هستند که فرهنگ و هنر اساس و بنیان یک جامعه را پی ریزی می کند.ایزدیار بر ضرورت وجود نگاه فرهنگی صرف و عمیق نسبت به برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری در شهر تاکید و بیان کرد: امروز هم به لحاظ تکثر هنرمند و هم به لحاظ رونق رشته های مختلف هنر در کرج وضعیت خوبی داریم و با یک برنامه ریزی منسجم و حمایت مناسب می توان به خوبی از ظرفیت هنر و هنرمندان استفاده کرد.وی با اشاره به اینکه فرهنگسراها و مکان‌های فرهنگی فعال در حوزه خانواده نقش بسزایی در آموزش موضوعات مختلف به اعضای خانواده دارد، تصریح کرد: شکوفایی و بارور کردن استعدادهای کودکان ، نسل جوان، زنان، مردان و پدران آینده با فعالیت چنین مراکزی باید در دستور کار مدیریت شهری قرار ‌گیرد.